Pro publico bono


Wspieramy:

Chrześcijańska Misja Społeczna

Celem Misji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym- zarówno pomocy rzeczowej, finansowej jak też duchowej opartej na wartościach chrześcijańskich.

Pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy żyją bez nadziei na lepsze jutro.

Pomagamy od lat produkując wszelkie materiały promocyjne pomocne przy zbiorkach na szczytne cele.

Fundacja Omenaa

Fundacja zajmuje się budowaniem postaw tolerancji i wzbudzeniem w dzieciach i młodzieży pozytywnych refleksji na temat odmienności innych kultur i narodów oraz zachęcaniem do zainteresowania się losem grup mniejszościowych. Rozwija emocje i empatię a tym samym uczy szacunku do innych ludzi i przeciwdziała dyskryminacji. Pokazuje, że ludzie są równi bez względu na kolor skóry czy wyznanie.

Razem z Omeną Mensah dbamy o materiały promocyjne fundacji i codzienne jej marketingowe wsparcie niezbędne od skutecznego pozyskiwania środków.