Prezentowana grafika pochodzi z kampanii Nationale Nederlanden zrealizowana przez Kaspra Piórkowskiego, Creative designer RITF.eu